mini Przewodnik po sprawach urzędowych


Accordion

Kindergeld to zasiłek dla rodzin wypłacany na dzieci – zarówno te mieszkające w Niemczech, jak i w Polsce. To zasiłek rodzinny wypłacany Polakom zamieszkującym i zatrudnionym w Niemczech, którzy podlegają tam obowiązkowi podatkowemu i odprowadzają należne składki. Wypłaca go Familienkasse.

Do otrzymania Kindergeld kwalifikują się także osoby prowadzące własną działalność gospodarczą czyli tzw. Gewerbe. Poniżej znajdziesz wszystkie informacje dotyczące uzyskania zasiłku rodzinnego Kindergeld.

Kto wydaje decyzję:

Kasy Świadczeń Rodzinnych (Familienkassen) - zależnie od miejsca zamieszkania (de)

W przypadku uprawnień transgranicznych zależnie od kraju pochodzenia (np. gdy rodzina mieszka osobno):

 • - Belgia, Bułgaria, Luksemburg, Holandia, Węgry
 • - Francja, Szwajcaria, Republika Czeska
 • - Austria, Łotwa, Słowacja, Grecja, Chorwacja
 • - Polska (de)
 • - wszystkie inne kraje UE/EWG
 • - sieroty całkowite lub dzieci, które nie znają miejsca pobytu swoich rodziców: Kasa Świadczeń Rodzinnych - Familienkasse Niedersachsen-Bremen (de)

  Kiedy:

  Wniosek o zasiłek rodzinny należy złożyć od razu po przeniesieniu miejsca zamieszkania do Niemiec. Rozpatrzenie wniosku może potrwać kilka miesięcy!

  Uwaga: od 1 stycznia 2018 rodzice mogą otrzymać zasiłek rodzinny maksymalnie do 6 miesięcy wstecz! Decyduje data złożenia wniosku.

  W przypadku uprawnień transgranicznych: np. mieszkanie i praca w 2 różnych krajach; rodzina żyje osobno w 2 krajach.

  Otrzymujemy Decyzję w sprawie zasiłku rodzinnego.

  Możesz też zlecić usługę firmie lub przedstawicielowi Deutsche Vermögensberatung

 • Zgłaszamy się do:(Einwohnermeldeamt/Bürgeramt)

 • Urząd meldunkowy
 • Urząd ds. mieszkańców (zależnie od miejsca zamieszkania)
 • wyszukaj (de) albo wpisz w google Einwohnermeldeamt lub Bürgeramt.

  Kiedy:

  W ciągu 14 dni po przyjeździe, w przypadku przeniesienia miejsca zamieszkania do Niemiec

  Zameldowanie jest konieczne do otrzymania pozwolenia na pobyt, wniosek na pozwolenia na pobyt można pobrać w biurze meldunkowym. Zameldowanie okazuje się również niezbędne podczas załatwiania innych spraw, np. przy zakładaniu konta w banku.

  Dokumenty potrzebne do meldunku:

 • Twój dowód osobisty lub paszport, jak również dokumenty identyfikacyjne wszystkich członków rodziny
 • umowa o wynajem lub dzierżawe (Wohnungsgeberbescheinigung), którą właściciel mieszkania musi potwierdzić/poświadczyć pisemnie.
 • wypełniony formularz meldunkowy, dostępny w Einwohnermeldeamt

  Konieczne stawiennictwo osobiste (można upoważnić inną osobę), należy przedstawić potwierdzenie najmu mieszkania podpisane przez wynajmującego

  Otrzymamy (bezpłatnie) Potwierdzenie zameldowania.


 • Zgłaszamy sie do:

 • Urząd meldunkowy
 • Urząd ds. mieszkańców (zależnie od miejsca zamieszkania)
 • wyszukaj (de)

  Kiedy:

  Do 14 dni po wyjeździe

  Niewymagane w przypadku przeprowadzki w obrębie Niemiec

  Otrzymamy Potwierdzenie wymeldowania (bezpłatnie)


 • W odniesieniu do przyjazdu i pobytu obowiązują §§ 2-4 ustawy o swobodzie przemieszczania się obywateli UE


  Udajemy sie do:

  Urzędy mieszkaniowe zależnie od miejsca zamieszkania (de) - zaświadczenie o prawie do lokalu socjalnego (WBS) lub lokalu zbudowanego zgodnie z wytycznymi subwencjonowania kontraktowego (RlvF)

  Odpowiednie zaświadczenie należy uzyskać przed objęciem mieszkania socjalnego!

  Możliwe tylko do określonej wysokości dochodów (w zależności od landu

  Otrzymamy Zaświadczenie o prawie do lokalu socjalneg (wazne 1 rok)


  O zasiłek mieszkaniowy można ubiegać się online:

  Władze miasta oferują tę usługę pod adresem Portal serwisowy stolicy stanu Hanower (de)

  Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany od miesiąca, w którym złożono wniosek o to świadczenie

  Jego wielkośc zależy od dochodu, wielkości gospodarstwa domowego, wysokości czynszu

  Otrzymujemy Decyzję w sprawie dodatku mieszkaniowego (ważną 1 rok)


  NIEwymagane dla obywateli państw UE/EWG


  Udajemy sie do:

  np. urzędy landów, izby rzemieślnicze, centralne biuro ds. uznawania kwalifikacji przy izbach przemysłowohandlowych (IHK-Fosa): Portal informacyjny rządu niemieckiego, dotyczący uznawania zagranicznych kwalifikacji zawodowych

  KIedy:

  Konieczność uznania kwalifikacji zawodowych zależy od rodzaju wykonywanego zawodu

  Otrzymasz Zaświadczenie o uznaniu kwalifikacji zawodowych


  Wydawca: Federalny Urząd Podatkowy

  Każdy, kto zamierza pracować lub przebywać w Niemczech dłużej niż trzy miesiące, musi w ciągu 14 dni od przyjazdu zameldować się w Urzędzie Spraw Obywatelskich (Bürgeramt).

 • NIP jest wysyłany automatycznie po zameldowaniu w urzędzie meldunkowym
 • Numer NIP należy podać pracodawcy

  Jeśli z jakiegoś powodu nie otrzymałeś swojego numeru identyfikacji podatkowej lub go zgubiłeś, możesz poprosić o jego ponowne przesłanie za pośrednictwem strony internetowej Centralnego Federalnego Urzędu Podatkowego (de). Proces trwa zazwyczaj cztery tygodnie. Ze względów bezpieczeństwa numer identyfikacji podatkowej możesz otrzymać jedynie za pośrednictwem poczty.


 • Legitymacja ubezpieczenia społecznego (dokument z numerem ubezpieczenia emerytalno-rentowego)

  Wydawca:

 • Niemiecki Zakład Ubezpieczenia Emerytalno-Rentowego na poziomie Federacji oraz emerytalno-rentowe instytucje regionalne

  Wyszukiwarka instytucji i telefon do punktu konsultacyjnego (de)

 • Dokument jest wysyłany po zgłoszeniu przez pracodawcę; osoby urodzone po 2005 otrzymują nr ubezpieczenia automatycznie
 • Numer należy podać (nowemu) pracodawcy

  Otrzymujemy Dokument potwierdzający nadanie numeru ubezpieczenia emerytalnorentowego


 • Nie jest to urząd!

 • Lista: ustawowych kas ubezpieczenia zdrowotnego (Gesetzliche Krankenkassen) (de)

  Kiedy:

 • Po podjęciu pracy w Niemczech i/lub przeniesieniu miejsca zamieszkania do Niemiec
 • Należy zarejestrować się w wybranej kasie ubezpieczenia zdrowotnego

  Możesz też skorzystac z polskiego przedstawiciela Paweł Stachewicz Otrzymujemy Kartę ubezpieczenia zdrowotnego

 • Różne urzędy Przewodnik po urzędach (de)

 • Informacja z Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii (w języku angielskim, francuskim, włoskim, rosyjskim i tureckim) o założeniu spółki Informacja z Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii (w języku angielskim, francuskim, włoskim, rosyjskim i tureckim) o założeniu spółki (de)
 • Zgłaszamy sie do:

  Urząd pracy zależnie od miejsca zamieszkania (de)

 • Należy zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy na 3 miesiące przed wygaśnięciem umowy o pracę lub od razu po uzyskaniu informacji o utracie pracy
 • Należy zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy + złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych jedno i drugie można zrobić przez internet (de); zwrócić uwagę na warunki uprawniające do świadczenia
 • Otrzymujemy Decyzję w sprawie zasiłku dla bezrobotnych I (ALG I)
 • Zasiłek dla bezrobotnych II (ALG II) nazywany jest czasem także Hartz IV i należy do tzw. świadczeń podstawowych (Grundsicherung) dla osób poszukujących pracy.

  ALG II jest często wypłacany po zasiłku dla bezrobotnych (ALG I), jeśli wsparcie jest nadal potrzebne. Możesz również otrzymać ALG II, jeśli nigdy nie pracowałeś lub masz niskie dochody. Za ALG II są odpowiedzialne agencje pracy (Jobcenter).

  Wszystkie informacje na temat składania wniosku można znaleźć tutaj

  Pomoc społeczna (przysługująca na podstawie przepisów SGB XII

  Udajemy się do:

  Komunalny urząd ds. socjalnych zależnie od miejsca zamieszkania (de)

  Kto może otrzymać pomoc:

 • Osoby w trudnej sytuacji, niezdolne do pracy, uprawnione do świadczenia
 • Otrzymujemy Decyzję w sprawie przyznania świadczeń z opieki społecznej
 • Kindergeld to zasiłek dla rodzin wypłacany na dzieci – zarówno te mieszkające w Niemczech, jak i w Polsce. To zasiłek rodzinny wypłacany Polakom zamieszkującym i zatrudnionym w Niemczech, którzy podlegają tam obowiązkowi podatkowemu i odprowadzają należne składki. Wypłaca go Familienkasse.

  Do otrzymania Kindergeld kwalifikują się także osoby prowadzące własną działalność gospodarczą czyli tzw. Gewerbe. Poniżej znajdziesz wszystkie informacje dotyczące uzyskania zasiłku rodzinnego Kindergeld.

  Kto wydaje decyzję:

  Kasy Świadczeń Rodzinnych (Familienkassen) - zależnie od miejsca zamieszkania (de)

  W przypadku uprawnień transgranicznych zależnie od kraju pochodzenia (np. gdy rodzina mieszka osobno):

 • - Belgia, Bułgaria, Luksemburg, Holandia, Węgry
 • - Francja, Szwajcaria, Republika Czeska
 • - Austria, Łotwa, Słowacja, Grecja, Chorwacja
 • - Polska (de)
 • - wszystkie inne kraje UE/EWG
 • - sieroty całkowite lub dzieci, które nie znają miejsca pobytu swoich rodziców: Kasa Świadczeń Rodzinnych - Familienkasse Niedersachsen-Bremen (de)

  Kiedy:

  Wniosek o zasiłek rodzinny należy złożyć od razu po przeniesieniu miejsca zamieszkania do Niemiec. Rozpatrzenie wniosku może potrwać kilka miesięcy!

  Uwaga: od 1 stycznia 2018 rodzice mogą otrzymać zasiłek rodzinny maksymalnie do 6 miesięcy wstecz! Decyduje data złożenia wniosku.

  W przypadku uprawnień transgranicznych: np. mieszkanie i praca w 2 różnych krajach; rodzina żyje osobno w 2 krajach.

  Otrzymujemy Decyzję w sprawie zasiłku rodzinnego.

  Możesz też zlecić usługę firmie lub przedstawicielowi Deutsche Vermögensberatung

 • Kto wydaje decyzję:

  Urzędy wypłacające zasiłki wychowawcze (zależnie od miejsca zamieszkania (de); wniosek o urlop wychowawczy należy złożyć u pracodawcy.

 • Wniosek o zasiłek wychowawczy należy złożyć w okresie do 3 miesięcy od narodzin dziecka; wniosek o urlop wychowawczy należy złożyć u pracodawcy w okresie do 1 tygodnia od narodzin dziecka.
 • Uwaga: zasiłek wychowawczy jest wypłacany tylko za 3 miesiące wstecz od daty złożenia wniosku! Informacje na temat zasiłku wychowawczego. (de)
 • Decyzję w sprawie zasiłku wychowawczego.
 • Kto wydaje decyzję:

  Urzędy stanu cywilnego zależnie od miejsca zamieszkania (de);

  Kiedy:

 • np. rejestracja nowonarodzonego dziecka, związku małżeńskiego

  Otrzymujemy Akt urodzenia, świadectwo ślubu...

 • Kto wydaje decyzję:

  Urzędy ds. dzieci i młodzieży (Jugendämter) - zależnie od miejsca zamieszkania Wyszukiwarka urzędów

  Kiedy:

 • Należy z wyprzedzeniem zasięgnąć informacji w urzędzie ds. dzieci i młodzieży. .

  Możemy otrzymać np. voucher do przedszkola / żłobka

 • Kto wydaje decyzję:

  Kuratorium zależnie od miejsca zamieszkania (de), zapisy bezpośrednio w wybranej szkole

  Kiedy:

 • Kuratoria zwykle z wyprzedzeniem rozsyłają zaproszenia do zgłoszenia dziecka do szkoły podstawowej. .
 • Szkoła podstawowa: dziecko musi skończyć 6 lat do dnia określonego w przepisach landu,

  na którego terenie znajduje się szkoła (informacje w kuratoriach).

 • Kto wydaje decyzję:

  Niemiecki Zakład Ubezpieczenia EmerytalnoRentowego. zależnie od miejsca zamieszkania (de)

  Kiedy:

 • Co najmniej 3 miesiące przed przejściem na emeryturę/rentę. .
 • Wniosek można złożyć także przez internet
 • Otrzymyjemy Decyzję emerytalnorentową
 • Kto wydaje decyzję:

  Urzędy ds. opieki (Versorgungsämter) - zależnie od miejsca zamieszkania (de)

 • Stopień niepełnosprawności: 50% lub wyższy: legitymacja uprawnia do ulg np. podatkowych, w pracy, w komunikacji miejskiej .
 • Kto wydaje decyzję:

  Urząd ds. obywatelstwa (dokładne informacje można uzyskać we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie miasta lub powiatu albo w Urzędzie ds. cudzoziemców (de)

 • Po 8-letnim legalnym pobycie w Niemczech.
 • Istnieje możliwość zachowania dotychczasowego obywatelstwa; warunki uzyskania obywatelstwa.
 • Zaświadczenie o nadaniu obywatelstwa i niemiecki paszport (koszt ok. 250 €, ok. 50 € w przypadku niepełnoletnich dzieci) .
 • Kto wydaje decyzję:

  Organ rejestracji pojazdów zależnie od miejsca zamieszkania (de)

  Kiedy:

 • Od razu po otrzymaniu pojazdu, który będzie użytkowany (należy na to zaplanować ok. 2-3 tygodni)
 • Organy rejestracyjne udostępniają w internecie informacje o wymaganych dokumentach (dla poszczególnych rodzajów pojazdów)
 • Zaświadczenie o rejestracji pojazdu
 • Kto wydaje decyzję:

  Poświadczenie urzędowe: urzędy ds. mieszkańców, ratusze (zależnie od miejsca zamieszkania), uwierzytelnienie (podpisu, np. na umowie): notariusze

 • Poświadczenie urzędowe: potwierdzenie zgodności kopii z oryginałem – należy przynieść oryginał i kopię dokumentu
 • Organy rejestracyjne udostępniają w internecie informacje o wymaganych dokumentach (dla poszczególnych rodzajów pojazdów)
 • Kopia uwierzytelniona (koszt: ok. 5-10 €)
 • Zasiłek obywatelski możesz otrzymać, jeśli jesteś zdolny do pracy i masz prawo do zasiłku , a zatem spełniasz co najmniej następujące warunki:

 • Masz co najmniej 15 lat i nie osiągnąłeś jeszcze limitu wieku uprawniającego do emerytury.
 • Mieszkasz w Niemczech i tutaj masz swoje centrum życia.
 • Możesz pracować co najmniej 3 godziny dziennie.
 • Ty lub członkowie Twojej społeczności potrzebujących potrzebujecie pomocy.

 • Potrzeba pomocy oznacza, że ​​dochody Twojej wspólnoty potrzeb są poniżej poziomu utrzymania i nie jesteś w stanie w wystarczającym stopniu pokryć kosztów utrzymania z własnych środków.

  Możliwość zatrudnienia oznacza, że ​​żadna choroba ani niepełnosprawność nie uniemożliwia Ci podjęcia pracy.

  Nawet osoby niezdolne do pracy mogą otrzymać świadczenie obywatelskie, jeśli żyją we wspólnocie potrzeb z osobą zdolną do pracy i uprawnioną do świadczeń.

  Możesz ubiegać się o zasiłek obywatelski w lokalnym urzędzie pracy. Dokładne informacje, jak to zrobić, znajdziesz na stronie Ubiegaj się o zasiłek obywatelski.


  Wszystkie dane bez gwarancji, z zastrzeżeniem zmian.

  Właściwy urząd można znaleźć także przy pomocy następujących serwisów:

 • https://behoerdenfinder.de/opencms/searchjs.do
 • https://handbookgermany.de/de/local-information.html
 • >>>Wyszukaj usługi w regionie i stolicy stanu Hanower

  {Jcomments off}