Czy wiesz co to są ubezpieczenia? Zacznijmy od tego, że umowa ubezpieczenia jest umową prawa cywilnego.

Zawierają ją osoba ubezpieczająca siebie lub swój majątek i firma ubezpieczeniowa.

Zakład lub towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do wypłaty odpowiedniego świadczenia na wypadek wystąpienia skutków zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie od niezdolności do pracy 309
Burza, grad, powódź – kto pokryje koszty naprawy auta 227
Co pokrywa Teilkasko a co pokrywa Vollkasko? 215
Jakie ubezpieczenia można uwzględnić w niemieckim rozliczeniu podatkowym? 158
Twoja kasa chorych w Niemczech 229
BARMER - w trosce o Twoje zdrowie 152
Moja Krankenkasa - BKK VBU 163
Jak działa przejście do innej kasy chorych? 902
Ubezpiecz swojego pupila 1399
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 2215