Urlop wypoczynkowy w branży sprzątającej

Opublikowano w Poradniki dla Polaków w Hanowerze

W dzisiejszym wpisie zebraliśmy odpowiedzi na pytania, które napłynęły do Faire Mobilität Polski dotyczące kwestii urlopu wypoczynkowego w branży sprzątającej.

Oto kilka istotnych informacji, które mogą być dla Ciebie przydatne:

Długośc urlopu:

Pracując 5 dni w tygodniu, przysługuje Ci 30 dni urlopu w ciągu roku, począwszy od 1 stycznia 2021 roku. Jeśli Twój tydzień pracy jest krótszy lub dłuższy, Twój wymiar urlopu wypoczynkowego proporcjonalnie jest krótszy lub dłuższy.

Dodatkowe dni dla osób niepełnosprawnych:

Osobom niepełnosprawnym przysługują dodatkowe dni urlopowe.

👦Urlop dla nowych lub młodocianych pracowników:

Nowi pracownicy mogą skorzystać z pełnego urlopu po upływie okresu oczekiwania (Wartezeit) tzn. po upływie sześciu miesięcy trwania stosunku pracy, a młodociani pracownicy – po trzech miesiącach stażu.

🌴 Wykorzystanie urlopu:

Termin urlopu jest ustalany przez pracodawcę, uwzględniając potrzeby przedsiębiorstwa i życzenia pracowników. Urlop powinien być wykorzystywany w ciągu roku kalendarzowego.

Przeniesienie niewykorzystanego urlopu na następny rok jest możliwe tylko z ważnych powodów, takich jak potrzeby przedsiębiorstwa lub choroba. W przypadku przeniesienia, urlop wygasa trzy miesiące po zakończeniu roku kalendarzowego, chyba że nie został wykorzystany z powodu choroby. W takim przypadku, urlop zgodny z układem zbiorowym również wygasa trzy miesiące po zakończeniu roku urlopowego.

📝Kwestie urlopowe przy zakończeniu stosunku pracy:

Jeśli Twój stosunek pracy zostanie zakończony w ciągu pierwszych sześciu miesięcy, wtedy przysługuje Ci urlop wypoczynkowy, proporcjonalny do czasu, który przepracowałeś. Zgodnie z §5 ustawy wymiarze urlopu wypoczynkowego (Bundesurlaubsgesetz), w takiej sytuacji przysługuje Ci 1/12 rocznego urlopu wypoczynkowego za każdy pełen przepracowany miesiąc.

💰 Wynagrodzenie podczas urlopu:

Podczas urlopu przysługuje Ci wynagrodzenie, które jest średnią zarobków z ostatnich 12 miesięcy, jednak nie może ono wynosić mniej niż minimalna stawka godzinowa obowiązująca w danym momencie według obowiązującego pracowników branży sprzątającej układu zbiorowego pracy.

✉️ Zaświadczenie o urlopie:

Dodatkowo, przy zakończeniu zatrudnienia pracodawca ma obowiązek wydać Ci zaświadczenie o udzielonym urlopie w bieżącym roku kalendarzowym (Urlaubsbescheinigung).

Mamy nadzieję, że informacje będą dla Ciebie przydatne!