szpital specjalistyczny
Szpital DRK podstawowej i standardowej opieki
Działa zakwaterowania bezdomnych
Międzynarodowy Instytut Nauk Neurologicznychi

Stowarzyszenie Polskojęzycznych Przedsiębiorców