Informacje dla imigrantów

Witamy w Hanowerze

Mieszkanie w Hanowerze

Co dziś w Hanowerze


Potrzebujesz pomocy w wypełnianiu druków urzędowych, czy pomocy językowej w urzędzie, u lekarza,itp. Zgłoś sie telefonicznie w biurze Polskiej Misji Katolickiej: 0511-6498504.
Polska Misja Katolicka
👉Do pobrania gazetka parafialna
prąd

Jeżeli ktoś zmienia adres zamieszkania, to automatycznie dostaje prąd i gaz od tak zwanego Grundversorger. W Hannoverze jest to najczęściej Enercity.
Naszym celem jest wyszukanie dla WAS tańszego dostawce i pomagamy w formalnościach związanych z zmianą dostawcy.

Zmiana dostawcy pradu i gazu