Potrzebujesz pomocy w wypełnianiu druków urzędowych, czy pomocy językowej w urzędzie, u lekarza,itp. Zgłoś sie telefonicznie w biurze Polskiej Misji Katolickiej: 0511-6498504.

Nauka języka ojczystego

Opublikowano w Na czasie

Herkunfssprachlicher Unterricht (HU) - nauka j. ojczystego (odziedziczonego, domowego, rodzinnego)

Dla wielu uczennic i uczniów normalną sytuacją jest dorastanie w więcej niż jednym języku. Wielojęzyczność daje potencjał i wiedzę, które są wspierane, pogłębiane i poszerzane podczas szkolnych zajęć z języka odziedziczonego. Uczennice i uczniowie nabywają w szkole kompetencje językowe w swoim języku odziedziczonym, które wychodzą poza język potoczny i ułatwiają naukę dalszych języków – w tym także języka niemieckiego. W ten sposób uczennice i uczniowie rozwijają swoją świadomość językową i wzmacniają wiarę w siebie w związku z własną wielojęzycznością. Jednocześnie ta szkolna oferta ma służyć promowaniu otwartego i tolerancyjnego podejścia do różnych kultur.

Nauczanie języka odziedziczonego organizowane jest w Dolnej Saksonii przez Regionalne Państwowe Urzędy ds. Szkolnictwa i Edukacji (RLSB) i skupia się na klasach I-IV szkół podstawowych. W szkołach ponadpodstawowych I stopnia zajęcia rozwijające wielojęzyczność mogą być oferowane jako kółka zainteresowań (AG) lub zajęcia fakultatywne, dostępne dla wszystkich uczennic i uczniów. Celem nauczania języka odziedziczonego jest rozwijanie i poszerzanie umiejętności uczennic i uczniów w mowie i piśmie oraz przekazywanie ważnych kompetencji międzykulturowych. Szkoły ogólnokształcące udzielają informacji o ofercie nauczania języka odziedziczonego. Jeżeli w danej szkole nie ma takich lekcji, uczennice i uczniowie mogą uczestniczyć w lekcjach języka odziedziczonego w innej, położonej w pobliżu szkole ogólnokształcącej, w której jest taka oferta.

Lekcje języka odziedziczonego są dobrowolną ofertą szkół ogólnokształcących i mogą zostać zorganizowane na wniosek rodziców lub z inicjatywy szkoły albo przez RLSB, o ile spełnione są wymagane ku temu warunki finansowe, personalne i organizacyjne. Lekcje języka odziedziczonego mogą zostać zorganizowane dla grupy liczącej minimum 10 uczennic i uczniów zainteresowanych danym językiem, także z różnych roczników i z różnych szkół.

Opiekunowie prawni zapisują dzieci na lekcje języka odziedziczonego w swojej szkole ogólnokształcącej. Zapisanie na zajęcia jest dobrowolne. Po zapisaniu dziecka jego regularny udział w lekcjach języka odziedziczonego jest obowiązkowy przez cały czas uczęszczania dziecka do danej szkoły. Wypisanie z lekcji, umotywowanego przez opiekuna prawnego, możliwe jest tylko wraz zakończeniem roku szkolnego.

Lekcje języka odziedziczonego odbywają się często po południu lub w ramach całodziennej opieki w szkołach ogólnokształcących. W przypadku tych lekcji zapewniane są bardzo zindywidualizowane możliwości nauki. Celem jest wspieranie i rozwijanie umiejętności zarówno tych uczennic i uczniów, którzy już posiadają kompetencje w swoim języku odziedziczonym, jak i tych, których znajomość języka odziedziczonego jest jeszcze niewielka. Podstawą nauczania w szkołach podstawowych jest „Program nauczania języka odziedziczonego“.

Nauczanie języka odziedziczonego jest ofertą Kraju Związkowego Dolnej Saksonii i prowadzone jest przez nauczycielki i nauczycieli języka odziedziczonego zatrudnionych przez land. Z reguły nauczany język odziedziczony jest językiem ojczystym tych pedagogów. Najczęściej nauczają oni w kilku szkołach ogólnokształcących, przy czym jedna z tych szkół jest tak zwaną szkołą macierzystą. W pierwszym rzędzie prowadzą oni lekcje języka odziedziczonego. Ponadto wspierają swoje szkoły w zakresie edukacji językowej i kulturowej. Istnieje także możliwość dalszego wykorzystania ich kompetencji, np. w ofertach międzykulturowych, dwujęzycznych i wielojęzycznych, przez włączenie równolegle do nauczania innych przedmiotów, realizację projektów, czy przeprowadzanie egzaminów oceniających znajomość języka.

Warunkiem zatrudnienia w dolnosaksońskim systemie szkolnym jako nauczyciela języka odziedziczonego w szkole podstawowej są ukończone studia nauczycielskie w Niemczech lub w kraju pochodzenia oraz znajomość języka niemieckiego na poziomie C1. Ten sam wymóg dotyczy znajomości języka odziedziczonego. Pożądane jest także praktyczne doświadczenie w pracy nauczyciela, kompetencje dydaktyczne, znajomość struktur szkolnych oraz umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie i elastyczność. Nauczyciele języka odziedziczonego są pracownikami Kraju Związkowego Dolnej Saksonii. Tym samym podlegają wszystkim obowiązującym przepisom prawnym i administracyjnym Kraju Związkowego Dolnej Saksonii.

Jak zapisać dziecko na język polski?

Niezależnie od tego, czy w szkole, do której zapisujesz dziecko, są już lekcje j. polskiego czy nie, zapisz dziecko na j. polski w chwili zapisywania go do szkoły. Zobowiązującą deklarację udziału w j. polskim znajdziesz tutaj.

Na górze należy wpisać adres szkoły, na dole wyrażona jest zgoda na podanie Twojego nazwiska, numeru telefonu i adresu e-maila innym zainteresowanych rodzicom; jeżeli się zgadzadz to dopisz swoje dane, jeżeli się nie zgadzasz to skreśl odpowiednie punkty lub cały ten akapit.

1. Jeżeli w szkole, do której zapisujesz dziecko, jest już j. polski, zostanie ono przydzielone do jednej z istniejących grup.

2. Jeżeli w szkole, do której zapisujesz dziecko, nie ma języka polskiego, to:

  • a) dziecko może uczęszczać na zajęcia z języka polskiego do sąsiedniej szkoły (tam należy złożyć deklarację),
  • b) rodzice mogą wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o utworzenie nowej grupy j. polskiego.

Aby utworzyć nową grupę j. polskiego należy:

  • zebrać minimu 10 dzieci z własnej szkoły i ew. szkół sąsiednich,
  • wypełnić deklaracje udziału w j. polskim,
  • zrobić listę dzieci zgłoszonych do udziału w j. polskim (nazwisko, imię, klasa),
  • najlepiej w osobistej rozmowie przedstawić dyrektorowi życzenie utworzenia grupy j. polskiego i złożyć na jego ręce listę dzieci i indywidualne deklaracje,
  • zadbać o potwierdzenie przez szkołę otrzymania dokumentów np. przez ostemplowanie (koniecznie z datą) ich kopii, które zatrzymują rodzice.

Utworzenie nowej grupy j. polskiego może potrwać nawet 2 lata (ponieważ brakuje nauczycieli), zatem zapisz swoje dziecko na j. polski jako język pochodzenia (HU) już w chwili zapisywania go do szkoły.

Język polski w szkołach dolnej Saksonii

Dodatek energetyczny (energirpauschale)

Opublikowano w Na czasie

W dzisiejszym poście z przyjemnością rozwiejemy Wasze wszelkie wątpliwości dotyczące dodatku energetycznego (Energiepauschale)!

💡 𝗖𝘇𝘆𝗺 𝗷𝗲𝘀𝘁 𝗱𝗼𝗱𝗮𝘁𝗲𝗸 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝗲𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝘆 (𝗘𝗻𝗲𝗿𝗴𝗶𝗲𝗽𝗮𝘂𝘀𝗰𝗵𝗮𝗹𝗲)❓

Dodatek energetyczny (Energiepauschale) w wysokości 300 EUR/brutto ma na celu odciążenie obywateli, którzy w obecnym czasie ponoszą wysokie koszty w związku z aktualnymi zmianami cen energii.

🔌 𝗞𝗼𝗺𝘂 𝗽𝗿𝘇𝘆𝘀ł𝘂𝗴𝘂𝗷𝗲 𝗱𝗼𝗱𝗮𝘁𝗲𝗸 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝗲𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝘆❓

Dodatek energetyczny przysługuje wszystkim osobom wykonującym pracę zarobkową, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym (Lohnsteuer) w Niemczech, i które należą do klas podatkowych od 1 do 5.

𝗢𝘀𝗼𝗯𝘆 𝘁𝗲 𝗼𝘁𝗿𝘇𝘆𝗺𝗮𝗷ą 𝗷𝗲𝗱𝗻𝗼𝗿𝗮𝘇𝗼𝘄𝗼 𝗱𝗼𝗱𝗮𝘁𝗲𝗸 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝗲𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝘆 (𝗘𝗻𝗲𝗿𝗴𝗶𝗲𝗽𝗮𝘂𝘀𝗰𝗵𝗮𝗹𝗲) 𝘄 𝘄𝘆𝘀𝗼𝗸𝗼𝘀ś𝗰𝗶 𝟯𝟬𝟬 𝗘𝗨𝗥/𝗯𝗿𝘂𝘁𝘁𝗼 𝗷𝗮𝗸𝗼 𝗱𝗼𝗱𝗮𝘁𝗲𝗸 𝗱𝗼 𝘄𝘆𝗻𝗮𝗴𝗿𝗼𝗱𝘇𝗲𝗻𝗶𝗮.

Dodatek przysługuje również osobom pracującym w ramach MiniJob (które należą do klas podatkowych od 1 do 5), jak i osobom pobierającym świadczenia zastępujące wynagrodzenie, np. zasiłek rodzicielski (Elterngeld) czy zasiłek chorobowy (Krankengeld).

🔴 𝗨𝗪𝗔𝗚𝗔: Wymienione wyżej osoby muszą jednak mieć stałe miejsce zamieszkania w Niemczech. Powyższe warunki muszą zostać spełnione przynajmniej przez krótką chwilę w roku 2022 – nie ma określonej minimalnej granicy zatrudnienia. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą mają możliwość odpisania 300 EUR od zaliczki na podatek dochodowy.

🔦 𝗖𝘇𝘆 𝗱𝗼𝗱𝗮𝘁𝗲𝗸 𝗻𝗮𝗹𝗲ż𝘆 𝘀𝗶ę 𝗻𝗶𝗲 𝗺𝗮𝗷𝗮̨𝗰 𝘀𝗶𝗲̨ 𝗺𝗲𝗹𝗱𝘂𝗻𝗸𝘂 𝘄 𝗡𝗶𝗲𝗺𝗰𝘇𝗲𝗰𝗵❓ 𝗡𝗶𝗲𝘀𝘁𝗲𝘁𝘆 𝗻𝗶𝗲 𝗺𝗮𝗷𝗮̨𝗰 𝗺𝗶𝗲𝗷𝘀𝗰𝗮 𝘇𝗮𝗺𝗶𝗲𝘀𝘇𝗸𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗹𝘂𝗯 𝘀𝘁𝗮ł𝗲𝗴𝗼 𝗽𝗼𝗯𝘆𝘁𝘂 𝘄 𝗡𝗶𝗲𝗺𝗰𝘇𝗲𝗰𝗵, 𝘀𝘇𝗰𝘇𝗲𝗴𝗼́𝗹𝗻𝗶𝗲 𝘄 𝗽𝗿𝘇𝘆𝗽𝗮𝗱𝗸𝘂 𝗽𝗿𝗮𝗰𝗼𝘄𝗻𝗶𝗸𝗼́𝘄 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗴𝗿𝗮𝗻𝗶𝗰𝘇𝗻𝘆𝗰𝗵 𝘇 𝗼𝗴𝗿𝗮𝗻𝗶𝗰𝘇𝗼𝗻𝘆𝗺 𝗼𝗯𝗼𝘄𝗶𝗮̨𝘇𝗸𝗶𝗲𝗺 𝗽𝗼𝗱𝗮𝘁𝗸𝗼𝘄𝘆𝗺, 𝗯𝗼𝗻𝘂𝘀 𝘀𝗶𝗲̨ 𝗻𝗶𝗲 𝗻𝗮𝗹𝗲𝘇̇𝘆.

Ta decyzja jest argumentowana tym, że ceny energii w Niemczech dotykają głównie osoby mieszkające w Niemczech. Z kolei osoby mieszkające za granicą mogą ponosić niższe koszty energii lub otrzymają podobne bonusy z innych krajów.

🔋 𝗞𝗶𝗲𝗱𝘆 𝗱𝗼𝗸ł𝗮𝗱𝗻𝗶𝗲 𝘄𝘆𝗽ł𝗮𝗰𝗮𝗻𝘆 𝗯𝗲̨𝗱𝘇𝗶𝗲 𝗱𝗼𝗱𝗮𝘁𝗲𝗸 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝗲𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝘆❓

Pracownicy pozostający w stosunku pracy w dniu 1 września 2022 r. prawdopodobnie otrzymają ryczałt wraz z wypłatą wynagrodzenia we wrześniu. W przypadku mniejszych firm, które składają rozliczenia podatku od wynagrodzeń kwartalnie lub rocznie, premia może zostać wypłacona dopiero w październiku.

𝗗𝗼𝗱𝗮𝘁𝗲𝗸 𝘁𝗲𝗻 𝗷𝗲𝘀𝘁 𝗼𝗽𝗼𝗱𝗮𝘁𝗸𝗼𝘄𝗮𝗻𝘆 𝗶 𝘇𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝗶𝗲 𝘄𝘆𝗽ł𝗮𝗰𝗼𝗻𝘆 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗶𝗲. 𝗢 𝗱𝗼𝗱𝗮𝘁𝗲𝗸 𝗻𝗶𝗲 𝘁𝗿𝘇𝗲𝗯𝗮 𝘀𝗸ł𝗮𝗱𝗮𝗰́ 𝘄𝗻𝗶𝗼𝘀𝗸𝘂.

🕯 𝗣𝗼𝗱𝘄𝗼́𝗷𝗻𝘆 𝗱𝗼𝗱𝗮𝘁𝗲𝗸 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝗲𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝘆

Wielu pracowników w Niemczech otrzyma we wrześniu ryczałt energetyczny w wysokości 300 EUR/brutto. 𝗡𝗶𝗲𝗸𝘁𝗼́𝗿𝘇𝘆 𝗻𝗮𝘄𝗲𝘁 𝗽𝗼𝗱𝘄𝗼́𝗷𝗻𝘆. Z podwójnym dodatkiem mogą liczyć się osoby zatrudnione u kilku pracodawców czy także pracujące jako freelancerzy bądź prowadzące własną firmę. 𝗭 𝘂𝘄𝗮𝗴𝗶 𝗻𝗮 𝗳𝗮𝗸𝘁, 𝘇̇𝗲 𝗱𝗼𝗱𝗮𝘁𝗲𝗸 𝗽𝗿𝘇𝘆𝘀ł𝘂𝗴𝘂𝗷𝗲 𝗷𝗲𝗱𝗻𝗼𝗿𝗮𝘇𝗼𝘄𝗼 𝗽𝗿𝗮𝗸𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗶𝗲 𝘄𝘀𝘇𝘆𝘀𝘁𝗸𝗶𝗺 𝗽𝗿𝗮𝗰𝗼𝘄𝗻𝗶𝗸𝗼𝗺, 𝗷𝗲𝗱𝗻𝗼 𝗴𝗼𝘀𝗽𝗼𝗱𝗮𝗿𝘀𝘁𝘄𝗼 𝗱𝗼𝗺𝗼𝘄𝗲 𝗺𝗼𝘇̇𝗲 𝗼𝘁𝗿𝘇𝘆𝗺𝗮𝗰́ 𝘄𝗶𝗲̨𝗰𝗲𝗷 𝗻𝗶𝘇̇ 𝗷𝗲𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗼𝗱𝗮𝘁𝗲𝗸 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝗲𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝘆.

⚡ 𝗖𝗼 𝘇𝗿𝗼𝗯𝗶𝗰́, 𝗷𝗲𝘀́𝗹𝗶 𝗱𝗼𝗱𝗮𝘁𝗲𝗸 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝗲𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝘆 𝗻𝗶𝗲 𝘇𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝗶𝗲 𝘄𝘆𝗽ł𝗮𝗰𝗼𝗻𝘆❓ Jeśli dodatek energetyczny nie pojawi się na Twoim rozliczeniu płacy we wrześniu, a tym samym jego kwota nie wpłynie na Twoje konto, nie ma powodu do zmartwień. Należy jednak zasygnalizować ten fakt pracodawcy. Należy pamiętać, że dodatek energetyczny niekoniecznie musi być wypłacony pracownikowi we wrześniu. Pracodawcy mają prawo do późniejszych wypłat.

𝗝𝗲𝘀́𝗹𝗶 𝗻𝗶𝗲 𝗼𝘁𝗿𝘇𝘆𝗺𝗮𝘀𝘇 𝗱𝗼𝗱𝗮𝘁𝗸𝘂 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝗲𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗲𝗴𝗼, 𝗺𝗼𝘇̇𝗲𝘀𝘇 𝘂𝗯𝗶𝗲𝗴𝗮𝗰́ 𝘀𝗶𝗲̨ 𝗼 𝗷𝗲𝗴𝗼 𝘄𝘆𝗽ł𝗮𝘁𝗲̨ 𝘄 𝘇𝗲𝘇𝗻𝗮𝗻𝗶𝘂 𝗽𝗼𝗱𝗮𝘁𝗸𝗼𝘄𝘆𝗺 (𝗦𝘁𝗲𝘂𝗲𝗿𝗲𝗿𝗸𝗹𝗮̈𝗿𝘂𝗻𝗴).

Faire Mobilität – sieć doradcza oferująca bezpłatne i poufne doradztwo pierwszego kontaktu na terenie 13 niemieckich miast w zakresie niemieckiego prawa pracy. Doradztwo jest skierowane do zatrudnionych wszystkich branż, niezależnie od ich przynależności do niemieckich związków zawodowych. Dane kontaktowe: 0 800 000 57 80, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., Facebook: Faire Mobilität Polski