Niemieckie finanse po polsku

Witamy w Hanowerze

Mieszkanie w Hanowerze

Co dziś w Hanowerze


Potrzebujesz pomocy w wypełnianiu druków urzędowych, czy pomocy językowej w urzędzie, u lekarza,itp. Zgłoś sie telefonicznie w biurze Polskiej Misji Katolickiej: 0511-6498504.
Polska Misja Katolicka
Ważne terminy i wydarzenia, podziękowania, wszystkie Msze św. w aktualnym miesiącu, uroczystości, spotkania
👉 gazetka parafialna

Urząd Pracy w Hanowerze

Opublikowano w Poradniki dla Polaków w Hanowerze

Urząd Pracy ma za zadanie aktywować ludzi do pracy i do zdobywania nowych kwalifikacji. W praktyce Urząd Pracy wykonuje następujące czynności:

 • pomaga w korzystaniu z usług wsparcia i możliwości finansowania
 • Wspiera osoby w podjęciu i utrzymaniu pracy zarobkowej
 • wypłaca świadczenia pieniężne na utrzymanie oraz mieszkanie
 • udziela dzieciom i młodzieży wsparcia finansowego na cele szkolne, sportowe i kulturalne
 • pomaga wypróbować różne opcje zawodowe
 • pomaga w uznawaniu świadectw i stopni naukowych z zagranicy
 • umożliwia odbycie kolejnych integracyjnych kursów językowych oferowanych przez BAMF
 • zapisuje osoby uznane za uchodźców w programach zatrudnienia i podnoszenia kwalifikacji stworzonych specjalnie w tym celu

Usługi świadczone przez Urząd Pracy są niezależne od obywatelstwa - należy jednak posiadać stałe zameldowanie w Hanowerze i mieć prawo do pracy na niemieckim rynku pracy. Jeśli jesteś uchodźcą i procedura uznania cię za uchodźcę jest jeszcze w toku lub jesteś osobą tolerowaną, to za kwestie promocji zatrudnienia odpowiada Agencja Zatrudnienia. W takim razie proszę czytać dalej na stronie Agencji Zatrudnienia „Agentur für Arbeit”!

Na wiele pytań dotyczących stażu na rynku pracy można znaleźć nastronie Urzędu Pracy

.

Potrzebujesz pomocy w wypełnianiu druków urzędowych, czy pomocy językowej w urzędzie, u lekarza,itp. Zgłoś sie telefonicznie w biurze Polskiej Misji Katolickiej: 0511-6498504.


1. Wizyta osobista

 • Udajesz się do Urzędu Pracy bez umówienia się na spotkanie w godzinach otwarcia
 • Tam zostaniesz zarejestrowany jako klient
 • Zapisywana jest twoja historia zawodowa i edukacyjna
 • Następuje umówienie się na spotkanie z agencją pracy
 • Zostaniesz zarejestrowany jako osoba poszukująca pracy
 • W razie potrzeby umawiane jest również spotkanie doradcze z działem świadczeń.

2. Umówienie się z Pośrednictwem Pracy

 • Zabierz ze sobą wszystkie dokumenty dotyczące uczęszczania do szkoły, wykształcenia, posiadanych świadectw pracy lub uznania stopni naukowych zdobytych za granicą itp.

 • Zgłoś specjalne umiejętności (rzemiosło, znajomość języków obcych itp.)

 • Rozważ przedtem, jaki rodzaj pracy cię interesuje

    Ważne: Nie ma doradztwa bez umówienia się na spotkanie. Spontaniczna wizyta w Pośrednictwie Pracy nie jest możliwa.

    Pracownicy Urzędu Pracy nie mają prawa przekazywać informacji o klientach Agencji. Asystujący wolontariusz nie otrzyma więc żadnej informacji, jeśli nie posiada pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być wypełnione w całości i podpisane przez obie strony (osobę wspieraną i wspierającą).


Urząd Pracy w Hanowerze posiada osiem głównych lokalizacji. Dwie z tych ośmiu lokalizacji przeznaczone są dla specjalnych grup docelowych: młodzieży do 25 roku życia (Escherstrasse) oraz osób niepełnosprawnych (Büttnerstrasse). Pozostałe sześć lokalizacji jest otwartych dla wszystkich interesantów. Godziny otwarcia dla pierwszego kontaktu bez umawiania się na spotkanie są takie same dla wszystkich lokalizacji:

Poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: W godzinach 8.00-12.00 (bez umawiania się, z czasem oczekiwania)


Urząd Pracy Vahrenwalder Straße

Vahrenwalder Straße 245, 30179 Hannover

jobcenter-region-hannover.vahrenwalder-strasse @jobcenter-ge.de


Urząd Pracy Freundallee

Freundallee 11, 30173 Hannover

jobcenter-region-hannover.freundallee @jobcenter-ge.de


Urządu Pracy Mengendamm

Mengendamm 12 b/c, 30177 Hannover

jobcenter-region-hannover.mengendamm @jobcenter-ge.de


Urząd Pracy Calenberger Esplanade

Calenberger Esplanade 4, 30169 Hannover

jobcenter-region-hannover.calenberger-esplanade @jobcenter-ge.de


Urząd Pracy Kabelkamp

Kabelkamp 1A, 30179 Hannover

jobcenter-region-hannover.kk @jobcenter-ge.de


Urząd Pracy Walter-Gieseking Straße

Walter-Gieseking Straße 6-10, 30159 Hannover

jobcenter-region-hannover.walter-gieseking-Str @jobcenter-ge.de


Centrum Doradztwa i Integracji dla Osób Niepełnosprawnych

Büttnerstraße 13, 30165 Hannover

Jobcenter-Region-Hannover.BIC-Reha-SB @jobcenter-ge.de


Młodzieżowe Centrum Pracy U25 Escherstrasse

Escherstr. 17, 30159 Hannover

jobcenter-region-hannover.jugend-jobcenter @jobcenter-ge.de


 

 

3. Rejestracja online w niemieckim urzędzie pracy